• Telefon: 0 212 274 52 10 -11
  • İSTANBUL

Artvin Vakfi!

  • Videolar

  • Burslar

  • Kütüphane

Vakfımızın amaçlarından birisi de Artvin ve ilçelerindeki lise veya dengi okullardan mezun olarak yüksek öğrenime başlayan ve ekonomik gücü yeterli olmayan başarılı öğrencilere burs vermektir. Artvin ve ilçelerindeki bütün lise, Valilik, Belediye ve Vakıf temsilciliklerimizce yaptığımız burs duyurusu sonucu yoğun bir taleple karşılaşmış bulunmaktayız. Vakfımız bünyesinde oluşturulan burs komitesi tarafından incelemeye alınan bu talepler, öğrencilerin başarı dereceleri, kazandıkları yüksek okul ve ailesinin ekonomik koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 2010-2011 öğrenim yılında da çok sayıda burs talep başvurusu ile karşılaşmış olmamıza rağmen malesef sadece 200 öğrenciye burs verilebilmiştir. Gönlümüz burs yönetmeliğine uygun her talebin karşılanması yönünde olmasına rağmen, maddi imkanlarımız ancak bu kadarına imkan sağlamaktadır. Sayın Artvinliler, çevrenizdeki başarılı, yüksek öğrenime hak kazanan, alım gücü olmayan öğrencilerin burslardan faydalanabilmesi için katılımlarınızı bekliyoruz. Vakfımızın bu konudaki hizmetini devam ettirmesi sizlerin desteği ile mümkün olacaktır. Bir üye bir öğrenci sloganı ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda, laik Türkiye için gurur duyacağımız öğrenciler yetiştirebilmek için el ele verelim.

 

ÖĞRENCİ BURS YÖNETMELİĞİ

Vakıf Resmi Senedi’nin 3. maddesi (c) bendi gereğince ve Yönetim Kurulu’nun 07.07.1994 tarih ve 20 sayılı kararına göre:

“ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİNE, LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINA” gönülden bağlı üniversite öğrencilerine aşağıdaki amaç ve koşullar doğrultusunda burs verilecektir.

Amaç; aslen Artvinli olup, Artvin ili dahilindeki lise ve dengi okullardan mezun ve devam zorunluluğu olan Yüksek Öğrenim Kurumlarına (Üniversite ve Yüksek Okul) kayıt hakkını kazanan öğrencilerden, maddi durumu bu tahsili yapmaya müsait olmayanlara aşağıdaki şartlarla Vakfımızca karşılıksız “ÖĞRENİM BURSU” verilir.

Şartlar:

1 – Artvin İli nüfusuna kayıtlı olmak ve ailesinin bu ilin hudutları içinde oturmuş olmak.

2 – Artvin İli dahilindeki lise ve dengi okullardan mezun olarak en az dört yıllık, devam zorunluluğu olan üniversite veya yüksek okula giriş kaydını yaptırmış olmak.

3 – Aile gelirinin yüksek öğrenime devamı için yetersiz olmak.

4 – Her yıl, bir üst sınıf veya sömestre devam etme hakkını kazandığını belgelemiş olmak.

5 – Devletten; maaş, dul ve yetim aylığı veya herhangi bir kurum, kuruluş veya hükmi şahsiyet ile özel şahıslarca gelire bağlanmamış olmak.

6 – Burs alan kişilerin; öğrenciye yakışmayan tavır, hareket ve davranışlara veya içki kumar vs. gibi kötü alışkanlıkları olmamak.

7 – Mezkur Burs, öğrenciler için bir müktesep hak değildir.

8 – Bu yönetmelik hükümlerini uygulamaya Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

9 – İş bu yönetmelik dokuz maddeden ibarettir.

NOT: Yukarıdaki satırlara ek olarak Burs almak için İstanbul'da bir üniversitede okumak ( Özel Üniversitelere % 100 bursluda olsa burs verilmez )

Burs Başvuru Formuna Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz

BURS BAŞVURU FORMU

Yönetim Kurulu