Artvin'den Haberler

ARTVİN MEB, BİLİM SANAT MERKEZİ TANITIM ATAĞINDA

Artvin’de ve Tüm İlçelerde Bilim Sanat Merkezinin Amacı ve Tanıtımı İçin Toplantılar Düzenlendi

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Emin Kurt ve Artvin Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Necdet Şengül tarafından 2018-2019 Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci seçme yerleştirme kılavuzu çerçevesinde Artvin merkez ve 8 ilçenin tamamında Bilim Sanat Merkezinin amacı ve öğrenci tanılama süreci hakkında öğretmen ve velilere bilgilendirme toplantıları düzenlendi.  Bu süreçte il genelinde 239 öğretmene 402 veliye ulaşılmıştır.

Toplantılarda genel olarak değinilen konular:

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

  1. a) Uyum (Oryantasyon)
  2. b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler
  3. c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme

  1. d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “Program Tamamlama Belgesi” verilir.