Artvin'den Haberler

ARTVİN VALİLİĞİNCE, “İL GELİŞİM PLANI” HAZIRLANIYOR

 

Artvin Valisi Ömer Doğanay, valilik öncülüğünde ‘İl Gelişim Planı’ hazırlanması amacıyla bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

 

Hayati Akbaş

 

ARTVİN-Artvin Valisi Ömer Doğanay, valilik öncülüğünde ‘İl Gelişim Planı’ hazırlanması amacıyla bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

 

Vali Doğanay, yaptığı açıklamada, “Artvin son yıllarda önemli bir gelişme içerisinde olmakla birlikte, Artvin için kapsamlı, derinlikli ve çok boyutlu bir gelişim planı hazırlamak ve Türkiye’nin ulusal hedefleri ile uyumlu bir “Artvin Vizyonu” geliştirmek önem arz etmektedir. Bu nedenle 2005 yılında ilk kez hazırlanan Artvin İl Gelişim Planı’nın yenilenmesi zaruriyeti ortaya çıkmıştır” dedi.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir değişim süreci yaşandığını belirten Doğanay, ” Küreselleşen dünyada artık rekabet edenler devletler olmaktan çıkmakta, bölgeler ve iller arasında rekabet ön plana çıkmaktadır. Bu şartlar altında illerin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda mevcut durumlarını yeniden değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler ışığında stratejiler belirlemeleri sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

 

İllerin planlı kalkınmanın mekânsal, yerel ve bölgesel gelişim planlarının belirlenmesinde en önemli basamak olduğunu kaydeden Doğanay, şunları söyledi: “İl Gelişme Planlarında illerin kısa, orta ve uzun vadede izleyeceği ve uygulayacağı temel stratejiler, varılmak istenen ekonomik ve sosyal hedefler, ülke stratejilerine uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Gelecek yönelimli yönetim anlayışı ile ortak hedeflerin peşinden hep beraber koşmak için tüm paydaşların katkıda bulunacağı Artvin İl Gelişme Planı’nda Artvin ilinin kısa, orta ve uzun vadedeki gelişme eğilimleri karşılaştırmalı ve vizyoner bir bakış açısı ile ortaya konulması önem taşımaktadır.” diye konuştu.

 

Artvin İl Gelişme Planı’nın amacı hakkında bilgi veren Doğanay,” Artvin ile ilgili temel verileri, özellikleri ve potansiyeli ortaya koymak, ilin sosyoekonomik ve sosyokültürel dönüşüm dinamiklerini belirlemek, gelişim eksenlerini ortaya koymak, Dünya, Türkiye ve Artvin bağlamında gerekli karşılaştırmaları yapmak, bu verilerden hareketle bugün ve gelecekte Artvin ile ilgili neler yapılması gerektiğini tespite çalışmak, İlin diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkını azaltmak ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejilerin belirlemek, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konu ve sorunları saptamaktır. Doğru analiz, doğru planlama ve tavizsiz uygulama, kalkınmış bir Artvin ilinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda Artvin İl Gelişme Planı bir yol haritası olmasının yanında bir hedef belirleme aracı da olacaktır. Artvin İl Gelişme Planında önerilen politikalar doğrultusunda Artvin ilindeki kurumlar, yöneticiler, siyasetçiler gelecek stratejik planlarına bu politikaları gerçekleştirmeye yönelik stratejiler koyarak, uzun vadede Artvin ilinin de istenen gelişme düzeyine ulaşmasını sağlayabileceklerdir.  Doğa, tarih ve kültür zenginlikleri ile önemli mukayeseli üstünlüklere sahip olan Artvin ilinin, planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ile başarılı olacağına inancımız tamdır” dedi.

 

-Artvin Çoruh Üniversitesi katkı sunacak

 

Artvin İl Gelişme Planı, Artvin Çoruh Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacağını da kaydeden Doğanay, “Artvin İl Gelişme Planı’na önemli katkı verecek olan Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Artvin Çoruh Üniversitesinin öğretim elemanlarına, ilimizin tüm yöneticilerine, il gelişim planının hazırlanmasında yer alan komisyon üyelerine ve sivil toplum örgütlerine, basınımızın değerli temsilcilerine ve emeği geçecek olan herkese şimdiden teşekkür eder, Artvin İl Gelişme Planı’nın ilimizin ve ülkemizin arzu ettiği vizyona ulaşmasında hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.