Vakıftan Haberler

ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

 

Vakfımızın Olağan Genel Kurulu 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 11.00’ da Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok No: 6 K: 3 D: 6 Beşiktaş/İstanbul adresindeki vakıf merkezinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 11.00’ da Kuruçeşme Caddesi, GS Adası karşısı Beşiktaş/İstanbul adresindeki Turnatur Teknesi’ nde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

 

ESEN YAĞCI

Artvinliler Hizmet Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Toplantı Gündemi:

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,

3-Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider cetvelinin okunması,

4-Denetleme Kurulu raporunun okunması,

5-Yönetim Kurulu çalışma raporunun, Denetleme Kurulu raporunun ve bilanço gelir gider cetvelinin görüşülmesi,

6-Yönetim Kurulunun ibrası,

7- Denetleme Kurulunun ibrası,

8-Vakıf Resmi senedinde değişiklik önerisinin görüşülmesi ve oylanması,

9-Tahmini bütçenin görüşülmesi,

10-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin, Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve Onursal üyelerin teşkili ve seçimi,

11-Yıllık vakıf yönetim giderlerine katkı payı olarak 600,00 TL ‘ nin alınmasının görüşülmesi,

12-Taşınacağımız Kavacık’ ta ki vakıf binamızda Artvin Kültür Sanat merkezi açılması konusunun görüşülmesi,

13- Dilek ve Temenniler

14-Kapanış.