Artvin'den Haberler

HOPA BELEDİYE MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI

Hopa da 700’e yakın vatandaşın İtiraz dilekçesi verdiği İmar Revizyon planı CHP- Akparti ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin Oylarıyla Kabul Edildi

Toplantıyı izleyen vatandaşlar karara yoğun itiraz ettiler.

Hayati Akbaş

HOPA-Hopa Belediye Meclis Mart ayı olağan meclis toplantısı itirazlar ve tartışmalar arasında yapıldı.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’nin başkanlığında yapılan Toplantıya Akparti’li ve Sol Parti’li birer meclis üyesinin mazeret dilekçesi okunarak kabul edildi.

Daha sonra başlayan toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.  Gündemdeki maddelerin görüşülmesi ardından Hopa’nın uzun zamandır gündemini ilgilendiren İlave İmar Revizyon planı görüşülmesine geçildi. Belediye meclis üyesi Enver Koray’ın İmar planının Hopa’da vatandaşları ciddi anlamda hak mahrumiyetine neden olduğunu söyleyerek bir konuşma yaptı.

Enver Korzay konuşmasında itiraz ettikleri noktaları tek tek sıralayarak şunları söyledi;
1-Bu plan 1999 planına göre bir ilave imar planı değildir. Sadece önceki plandaki tarım alanları imara açılmıştır. Belediye sınırları içindeki alanlarla ilgili bir çalışma ve önerisi yoktur.(örn. Sugören mahallesi ve kıyı dolgu alanları)

2-Bu planda 2015 sel baskını ve heyelanları ile ilgili bir jeolojik çalışma ve etüt yapılmamıştır. “DSİ” ve “ AFAD” görüşleri yerinde çalışma yapılmadan kopyala yapıştır yöntemi ile plana eklenmiştir.

3-Halen 20.940 insanın yaşadığı Hopa belediyesi sınırlarında mevcut plan sınırları içerisinde yeni alanları planlamadan 10.297 kişilik nüfus artışı ön görerek her tür alan ihtiyacını en aza indirgemiştir.

4-Revizyon yapılması(1999 planına göre) gereken hiçbir alan ve donatı üzerine bir öneri yoktur.(kentsel dönüşüm alanları, açılamayan yollar, plan tadilatları ile yeri değiştirilen sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarla ilgili bir öneri ve çözüm)

5-Birleştirilip gerçekten yapılabilir sosyal donatı alanları yerine; erişilmesi ve yapılması mümkün olmayan yerlerde sosyal donatı önerileri yapılmıştır. Özellikle Sundura mahallesinde ulaşılabilir sosyal donatı alanı yok gibidir. 1999 planında bulunan sosyal donatı alanları ise yapılaşmaya açılmıştır.

6-Artvin- Borçka karayolu şehirci geçişi, mahalle ve köy bağlantıları göz önüne alınmadan plana işlenmiştir. Bu durum eski planda da sorun olan Cumhuriyet ve sundura mahallesi ulaşım bağlantısını daha da sorunlu hale getirmiştir.

7-Planda arazi kullanım nitelikleri gelişi güzel seçilmiştir. Konut alanları, ticaret alanları, sanayi ve depolama alanları ile ticaret + konut alanları mevcut kullanım ve Hopa’nın gelişmesi dikkate alınmadan planlanmıştır.

8-Belediye sınırları içerisinde bulunan ve kullanılmayan tesisler ve arazilerle ilgili, yeni ve kentsel bir kullanım önerisi yoktur. Resmi kurum alanları özel şirketlere peşkeş çekilirken; bu alanların en azından sosyal donatı alanı olarak önerilmesi gerekirdi.

9-Revizyon planla oluşan nüfus yoğunlukları için zorunlu olarak yapılması gereken yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının planlaması işi ( en çok 500 metre çapında bir alanda yapılması) tam tersine nüfusun en az olduğu mahallelere taşınmıştır.

Sonuçta Hopa’nın en az nüfusa sahip Bucak Mahallesi en çok sosyal donatı alanına; en çok nüfusu olan Sundura Mahallesi ise en az sosyal donatı akanına sahip olmaktadır.

10-İlave ve revizyon imar planına bir aylık askı süresinde Hopa halkı tarafından yüzlerce itiraz yapılmış ve plan görüşmeleri çıkmaza girmiştir.

İmar komisyonuna havale edilen itirazların sonuçlandırılması için şehir plancısı ile yapılan toplantılarda, yapılan planın bazı yönlendirmelerle yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Yukarıda sayılan nedenlerle; 1999 planına göre bir ilave yapılmayan; mevcut planın eksiklerini ve uygulama sorunlarını çözmeyen ve Hopa halkı tarafından da yoğun itirazlarla kabul görmeyen bu planın esasen reddine ve iptaline karar verilerek Hopa’nın geleceğinin önünü açmalarını talep ediyoruz.

İlave ve revizyon imar planı yeniden ele alınarak. Sugören mahallesini de içine alacak şekilde genişletilmesini ve karayolu ve liman bağlantısı ile Uluslararası ilişkilerinin de planlandığı gerçekçi bir plan olarak yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Enver Korzay tarafından Belediye Meclis Başkanlığına verilen İmar Revizyon Planının iptal edilmesi dilekçesi Başkan Taner Ekmekçi tarafından üyelerin oyuna sunuldu. Oylamada Sol İttifak planın iptal edilmesi yönünde oy kullanırken, meclisin CHP’li, Akparti’li ve İyi Partili üyeleri itirazın ret edilmesi yönünde oy kullandı..

Toplantıya katılanların yoğun itirazlarının yaşandığı Meclis toplantısında Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, yasaya göre vatandaşların bu toplantıda konuşma hakları olmadığını ifade etmesi de tartışmalara neden oldu.

Toplantıya katılanların seçim döneminde kendilerine Halkın hak ve hukukunu savunacaklarını söyleyerek kendilerinden oy istediklerini ifade ederek “Bugün burada o günlerde verdiğiniz sözün tam tersini yapıyorsunuz, Bizim arazilerimizi zorla elimizden almaya çalışıyorsunuz” eleştirilerinin yaşandığı Meclis toplantısında verilen itiraz dilekçelerine imar komisyonunun verdiği kararlar oylandı. Komisyon kararların büyük çoğunluğunun kabul ediği toplantıda araya giren vatandaşlar “Bucak ve Orta Hopa mahallesinden ne istiyorsunuz, neden arazilerimizin yüzde 40-45’ini yeşil alana çevirmekle elinize ne geçecek” eleştirisinde bulundular.

Tartışmalar ve itirazlar arasında kabul edilen ilave revizyon imar Planı’na ellerindeki arazileri alınan ve arazileri yeşil alana terk edilen çok sayıda vatandaşın idari yargıya başvurarak planın iptal edilmesi için dava açacakları öğrenildi.