Artvin'den Haberler

PISA 2018 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA DAİRE BAŞKANINDAN ARTVİN’E ZİYARET

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanı Şemsettin Durmuş ve Uzman Öğretmen Osman Çelik PISA 2018 Nihai Uygulamasına yönelik gerçekleştirilen hazırlıkları yerinde görmek amacıyla Artvin Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret etti.

Hayati Akbaş

ARTVİN-Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanı Şemsettin Durmuş ve Uzman Öğretmen Osman Çelik PISA 2018 Nihai Uygulamasına yönelik gerçekleştirilen hazırlıkları yerinde görmek amacıyla Artvin Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Şube Müdürleri Cüneyt Kamacı, Gürsel Seçkin ve Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi eşlik etti. Ziyaret kapsamında Artvin Sosyal Bilimler Lisesindeki 121 öğrenci ve okulun öğretmenleri ile bir araya gelindi. İlin ve okulun PISA ile ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler alındı. Ziyarette PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) hakkında Daire Başkanı Şemsettin Durmuş ve Uzman Öğretmen Osman Çelik tarafından öğrencilere ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. Daire Başkanı Şemsettin Durmuş, ziyaret sonrasında PISA 2018 uygulamasına yönelik olarak öğrenci ve öğretmenlerde istenilen düzeyde farkındalık oluşturulduğunu ve bu durumdan ötürü memnuniyetin dile getirerek İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’nin nezdinde Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibine, Artvin  Sosyal Bilimler Lisesinin yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

PISA nedir? 

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

PISA’nın amacı nedir?

PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Ayrıca gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

PISA neyi ölçmektedir?

PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizin bu araştırmaya katılma amacı nedir?

Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu araştırmaya katılmaktadır.

PISA ne zamandan beri uygulanmaktadır? Ülkemiz bu araştırmaya hangi yıldan beri katılmaktadır? 

PISA,  2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır.

PISA’da hangi soru türleri kullanılmaktadır?

PISA’da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır.

PISA’ya katılan okul ve öğrencilerin seçiminde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.

PISA nasıl uygulanmaktadır?

Öğrenciler, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına katılmaktadırlar.

PISA araştırmasının sonuçları nerede ve nasıl kullanılacaktır?

PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır.