Artvin'den Haberler

ŞAVŞAT’IN GEZİLECEK YERLERİ

Şavşat Belediyesi ilçenin gezilecek yerleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Hayati Akbaş

ŞAVŞAT-Şavşat Belediyesi ilçenin gezilecek yerleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Papart Vadisi ve Yaylaları

Şavşat Belediyesi’nin resmi internet sitesinde Papart Vadisi ve Yaylaları hakkındaki bilgilere yer verilerek, “ Şavşat Meydancık ve Borçka Camili Köylerinin faydalandığı, Türkiye – Gürcistan sınırı yakınlarında yer alan, 1650 metre yükseklikteki yayla doğal orman örtüsü ve meraları görülmeye değer bir doğal güzelliktir.

Papart Deresi (Göknar Akarsuyu) vadisi Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı (ÖDA) sınırları içerisinde bulunan bir doğal alandır. Büyük ölçüde volkanik kayaçlardan oluşan bir dağ sisteminin parçası olan Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı’nın doğusundadır. Vadinin güneyindeyse bir başka ÖDA olan Yalnız Çam Dağları Önemli Doğa Alanı bulunur. Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı bitki örtüsü haritası Doğu Karadeniz ılıman kuşak karışık yapraklı ormanlarının en iyi örneklerini barındıran bölgenin en önemli özelliği yoğun ormancılık faaliyetlerinden uzak kalmış doğal yaşlı ormanları içermesidir. Alan, ani yükseklik değişmeleriyle ortaya çıkan ekosistem çeşitliliği, yüksek endemizm oranı ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeker.

Bölge, çoğunlukla bozulmadan kalmış yaprak döken ve iğne yapraklı ormanlarını,boylu çalı topluluklarını, yüksek dağ çayırlarını, sarp kayalık ve dağ zirve bitki topluluklarını içerir. 400-1.300 metre arası karışık, 1.500-2.300 metre arasında ise iğne yapraklı ormanlar baskındır. Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı Bölgenin Biyolojik Çeşitliliği Papart Deresi (Göknar Akarsuyu) havzası değerlendirilirken Karçal Dağları ekosisteminden ayrı olarak düşünülemez ve Karçal Dağları ÖDA’sının bir parçası olarak değerlendirilir. ÖDA sınırları dâhilinde Türkiye’ye endemik yaklaşık 70 bitki türünün alanda barındığı bilinmektedir. Bölge Gürcistan’a sınır olmasına rağmen bu kadar endemik bitkinin alanda olması özel bir durumdur.

Alanda 26 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Alanda üreyen önemli kuşların başında dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi) ve ürkeklik (Tetraogallus caspius) yer alır. Bölge yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı zengin kuş varlığıyla da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Özellikle son bahar aylarında yoğun bir yırtıcı göçüne ev sahipliği yapmaktadır. Bölge vaşak (Lynx lynx) ve ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte ülkemizdeki en sağlıklı popülasyonlarını barındırdığı bozayı (Ursus arctus) açısından oldukça önemlidir.

Uzun tırnaklı kör fare (Prometheomys schaposchnikowi) alanda bulunan önemli memeli türlerinden bir başkasıdır. Alanda nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) ve Kafkas engereği (Vipera kaznakovi) yaşamaktadır. Aynı zamanda, Apollo kelebeğinin ülkemize endemik bir alt türü olan Parnassius apollo trabizonus ve beşparmakotu zıpzıpına (Pyrgus cirsii) ev sahipliği yapar. Alan: Şavşat İlçesinin Meydancık Beldesi sınırları içerisindedir.

Meydancık Taş Kemer Köprüsü

Kitabesi bulunmayan yapı muhtemelen Ortaçağ döneminde inşa edilmiştir. Köprü, Şavşat İlçesi, Meydancık beldesi, Taşköprü Mahallesinde Bocanat Deresi üzerinde bulunmaktadır. Tek gözlü ve yolu düz köprüler grubundandır. Köprü gözü basık kemerli olup, korkulukları bulunmamaktadır. Köprü, tümüyle kaba yontu taşıyla yapılmıştır. Günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

Satlel Kalesi

Şavşat İlçesi Söğütlü Mahallesinde bulunmaktadır. Plan tipi açısından, Bagratlı kalelerine benzemektedir. Osmanlılar döneminde de kullanılan kalenin sur duvarlarının büyük bir bölümü ayaktadır. İçinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunmaktadır. Yapının kitabesi bulunmadığından, kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Plan ve mimari özellikleri bakımından, Bagratlı Krallığı kalelerine benzemektedir. Bu benzerlik dikkate alınarak, IX. y.y’da inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Kale, Artvin-Şavşat karayolu üzerinde, Şavşat İlçe Merkezine yaklaşık 2 km. kala, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde, yüksek bir ana kayanın üzerine kurulmuştur. Kale toplam olarak 3360 m²’lik alana sahiptir. Kalenin kuzeyden batıya doğru devam eden bölümünde, surlar yok denecek kadar azdır. Doğudan başlayıp, batı ucuna kadar devam eden çevresinde ise, 13 metreye kadar yükselen 4 adet ve dikdörtgen formdaki, silindirik burçlarla, bunların yarısına kadar çıkan surlar yer almaktadır. İç mekânda, kalenin güneybatı surunda, dışa burç şeklinde yansıyan, 6.10x 5.35 m ölçülerinde, 15 m. yüksekliğinde ki silindirik planlı kule, karşımıza çıkmaktadır. Asıl mekândan günümüze, 8.00x 4.80 m. ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üstü iki pahlı çatılı şapel kalıntısı ile hemen kuzeybatısında ana kayaya oyulan bir sarnıç ulaşmıştır.

Kalenin doğu yönünde, birbirine bitişik olarak düzenlenmiş, 2.4 m genişliğinde, dikdörtgen planlı, üstü tonozla örtülmüş iki burç yer almaktadır. Orta duvarında dışa açılan küçük bir pencere bulunmaktadır. Hemen yanındaki mekânda ise, 6.70x 3.75 m. ölçüsünde, 0,85 m. genişliğinde, dikdörtgen formlu, kapı yer almaktadır. İç kısmı bozulan ve üst duvarları yıkılan kule, yaklaşık 7. m. yüksekliktedir. Kalenin tüm birimlerinde moloz taş ve kireç harcı kullanılmıştır.

Otluca Köyü Deposu

Şavşat İlçesi, Otluca Köyünde bulunan mahsene ait kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihlerde yapıldığı bilinmemektedir. Moloz taş malzeme kullanılarak yapılan yapı depo ve mahsen olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Girişi yuvarlak kemerlidir. Girişten itibaren başlayan yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir dehliz bulunmaktadır.

Kirazlı Köyü Kaya Odaları

Şavşat İlçesi, Kirazlı Köyünde bulunmaktadır. Meskûn mahalden uzakta sarp bir kayalıkta yer alır. Kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığından hangi tarihte yapılmış olabileceği kesin değildir.

Satlel Kilisesi ve Mezarlığı

Şavşat (Merkez), Söğütlü Mahallesi’nde yer almaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, muhtemelen Ortaçağ Dönemi’nden sonra kilise olarak inşa edilmiştir. Daha sonra, kilise büyütülmüştür. 1923 yılında kilise camiye çevrilmiştir. Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır.

Vakıf arazisi üzerinde bulunmakta olup, etrafı Osmanlı döneminden kalma hazire ile çevrilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen çerçeveden oluşan yapı, dıştan 15.75×11.75 m. ölçülere sahip olup, karmaşık bir plan arz etmektedir. Kuzeyde ve güneyde dikdörtgen planlı iki mekân bulunmaktadır. Tüm yapı, dıştan kuzey güney doğrultusunda çift pahlı çatıyla örtülmüştür. Yapı, plastik ve freskli süsleme açısından sadedir. Ancak doğu cephesinde, haç motiflerinden oluşan plastik süslemelere yer verilmiştir. Cephe duvarları, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Yer yer düzgün kesme taş malzeme de kullanılmıştır.

Kuzey cephesi dışında, diğer tüm cepheleri sağlam olan yapının özellikle kuzey mekânın (son cemaat yerinin) üst örtüsü tümüyle çökmüştür. Çatısı onarıma muhtaçtır. Minberi yerinden alınmıştır.

Cancır Yaylası

Şavşat ilçesi Maden köyünün yaylası olup ilginç ahşap mimari yapısıyla dikkat çekmektedir. Dört tekerlekten çekişli araçlarla ulaşılabilir.

Kocabey Kışlası

Şavşat ilçesine 15 km. uzaklıkta olup, Sahara Karagöl Milli Parkı sınırları içinde bulunmaktadır. Kocabey Kışla Evleri kendine özgü ahşap mimari özellikleri ile ilgi çekmektedir. Bu yörede her yıl Temmuz ayının 4 ncü haftasında Sahara Pancarcı Festivali düzenlenmektedir. Kışlada Kamp ve Karavan turizmi yapılabilmektedir. Şavşat ilçesine 15 km. uzaklıkta olup her türlü araç ile ulaşım mümkündür.

Arsiyan Yaylası ve Gölleri

Kuzeyinde ve batısında Gürcistan sınırı, güneyinde Ilıca Köyü, güney doğusunda Pınarlı Köyü, Cindağı, doğusunda ise Posof (Kol Köyü) bulunur. Şavşat Arsiyan arasında ki yol düzenli çalışmaktadır. Arsiyan yaylası otuyla, suyuyla, balığıyla diğer yaylalardan farklıdır. Ayrıca tuz kayaları kömür madeni ve irili ufaklı çok çermik vardır. Yaylaların büyük nimeti turfanda meyveleri kekre, mozi, mesğal, jol da bol bulunur. Ayrıca gezilerde toplanan güzel kokulu Negolara (sarı cennet çiçekleri) lezzetli ve faydalı çorbası olan pancarının da ayrı bir bolluğu vardır. Arsiyan efsane gölleriyle ve eski yerleşimleriyle de ünlüdür. Göller Bölgesinde Postanın Gölü diye adlandırılan bir göl vardır.

Hemen yanında Posta Karakolu diye ifade edilen bir yer vardır. Burada Cumhuriyet ten önce askeri amaçla bir karakolun bulunduğu dilden dile ulaşmıştır. Boğa Gölü Arsiyan Yaylası’nda göller bölgesindedir. Çoban hayvanlarını göl kenarına doğru getirir. Çok güçlü bir boğası vardır. Böğürerek dolaşmaya başlar. Sesi her tarafa yankı yapar.Suyun içinde olan ve sesi duyan boğa da hemen çıkıp, boğaya doğru gitmeye başlar. İki boğa hem eşinir hem de böğürmeye başlarlar. Artık Arsiyan Yaylası inliyor, her taraf toz duman içinde kalıyor. Zorlu geçen güreş sonunda, çobanın boğası yenilir. Çoban büyük bir üzüntüyle akşama eve gider. Ağası durumu fark ederek, meseleyi sorar.

Fakat onun da çok zoruna gider. Demirden boynuzlar yaptırır. Boğa için de iyi bir hazırlık yaptırdıktan sonra aynı yere gelirler. Böğürmeler karşısında yine iki boğa karşılaşır. Sesler iyice artmıştır. Boğalardaki küt, küt sesleri kayalarda yankı yapmaktadır. İyi beslenen boğaya birde demir boynuzlar eklenince su boğası zorlanır. Her tarafı kan içinde kalır. Çareyi kaçmakta bulan boğa, kanlar içinde gölün içine girer. Boğadan kan geldiği için, gölün her tarafı kan olur. Şimdi de dikkatli bakıldığında gölde kırmızı bir renk görülmektedir. Arsiyanda 2 nci büyük göl olan Kız Gölü Gençiyan Dağı’nın eteğinde güzel bir göldür. Bir gün güneşin doğuşuyla göle yaklaşan çoban güzeller güzeli bir kız görür. Kız göl kenarında ki pikal taşın üzerine çıkıp saçlarını taramaktadır. Çoban bir zaman bu güzel kızı sessizce izler. İzlerken de hayal âleminedalar, kendinden geçer.

Çobanın garipliğini fark eden güzeller güzeli hemen suyun içine dalar. Gölde görünmez olur. Heyecanla göle yaklaşan çoban kızdan kalan tarağı alır. Perişan bir şekilde eve döner. Yemek filan yiyemez, yorgun bir haldedir. Her gün kıza olan sevgisi iyice artar. Hastalanır yataklara düşer. Sonunda bir neney bunun kurtulması için tarağın aynı yere bırakılması gerektiğini söyler. Söylenilen yapılır ve çoban kurtulur. Efsaneye göre bu göldeki kız peri kızıdır. Kız gölü, yüzen göl, çimli göl ve kalp gölü olmak üzere 7 adet göl bulunmaktadır. Şavşat ilçesine 40km mesafede olup göllerin aşağısındaki köylere Minibüslerle buradan yukarıya özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

Şavşat Karagöl (Sahara Milli Parkı)

Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km. kuzeyinde yer almaktadır. Genel olarak sahada Palaojen ve Neojen arazileri yer alır. Yöredeki kayaçların büyük çoğunluğu sedimanter kökenlidir. Ender bir topoğrafik karakter gösteren Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl; rasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür. Göl çevresi yoğun ormanlarla kaplı olup, ormanı meydana getiren ağaç türleri genelde ladin ve çamlardan ibarettir.

Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur. Ender manzara güzellikleri, kültürel, rekreaksyonel ve turistik potansiyeli olan sahada Bitki Türlerinden; Ağaç olarak; Ladin, Sarıçam, Ahlat, Ağaççık olarak; orman gülü, Kızılcık, Fındık, Çalı olarak; Orman Çileği, Böğürtlen ve Otsu bitkiler olarak da; Eğrelti ve çayır otları bulunmaktadır. Hayvan Türlerinden: Memeli hayvanlardan; Ayı, Kurt, Tavşan, Domuz, Porsuk, Tilki, Sincap, Vaşak, Kuşlardan; Keklik Doğan Yabanı Güvercin, Karga, Saksağan, Sığırcık, Alakarga, Balıklardan; Alabalık ve Sazan, Sürüngenlerden ise Yılan, Kertenkele ve Kaplumbağa bulunmaktadır.

Karagöl bölümünde kır gazinosu olarak kullanılan ve 20 yataklı konaklama hizmeti veren bir tesis bulunmaktadır. Karagöl’ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar günübirlik ve kamping kullanımı için iyi nitelikler arz etmektedir. Sahara kesiminde ise; yayla özelliği gösteren yörede, Kocabey Yaylası kışlağı konaklama merkezi olarak sabit tesisli hizmet sunacak potansiyel arz etmektedir. Yukarıda bulunan yazlık Kocabey Yaylası ise önceki yıllarda olduğu gibi “Sahara Pancar Şenlikleri’nin” düzenlenmesine daha müsait bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Sahara Bölümü

Şavşat İlçesi sınırları içinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan oluşmaktadır. Orman örtüsü, ladin ve göknarlardan meydana gelmiş olup, oldukça seyrek dokuya sahiptir. Yörede antro-projen step karakterinde sahalar geniş alanlar kaplamaktadır. Kocabey yaylası ve çevresinde alpin zona ait bitki türlerine rastlanmaktadır. Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer formasyonlar ortaya çıkar. Yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, bu eğimli arazide 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan sınırlı düzlüklerden birisi olarak belirir. Alt zonlarda sarıçam bulunmaktadır. Kocabey Yaylası ve çevresinde Alpin Zon’a ait bitki türleri yer almaktadır.

Reşat Deresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda “Sahara Pancar Şenlikleri ”ne sahne olmaktadır. Bu şenliklere bölge dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından oldukça büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Ender manzara güzellikleri, kültürel rekreasyonel ve turistik potansiyeli yüksek, zengin flora ve fauna, ilginç jeolojik özellikleri ve doğal peyzaj güzelliğiyle korunmaya değer milli bir varlığımızdır. Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km. kuzeyinde yer almaktadır.

Sahara Yaylası

İlçe merkezine 17 km. mesafedeki Sahara Karagöl Milli Parkı içindedir. Kamp ve Karavan Turizmi için ilimizdeki en uygun yerlerdendir. Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Yaylası, geniş otlakları ve soğuk suları ile Artvin’in önemli yaylalarındandır. Her yıl temmuz ayının 4ncü hafta sonu Sahara Pancarcı Festivali düzenlenmektedir. İlçe merkezine 17 km mesafede olup midibüs ve daha küçük her türlü araçlarla ulaşım sağlanmaktadır.

Sateve Yaylası

Şavşat İlçesi Meydancık beldesine bağlı yaylada her yıl temmuz ayının 2 nci hafta sonu Gevrek Festivali düzenlenmektedir. Minibüs dahil her türlü araç ile ulaşım sağlanmaktadır.

Çavdarlı Yaylası

Şavşat İlçesi Çavdarlı Köyü tarafından kullanılan ve köye 10 km mesafede olan yayladır. Köyden sonra özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

Maden Köyü

Eski ismi ile Bazgiret olarak adlandırılan ve yeni ismi ile Maden Köyü olarak geçen köy, Artvin ili, Şavşat ilçesine bağlıdır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte, Bazgiret adının vadideki bitki örtüsünden esinlenerek verildiği tahmin edilmektedir. Diğer bir olasılık ise, vadiye ilk yerleşen ailenin şimdiki Çimen soyadı yani Gürcüce ise Bezgi-yent olarak geçen soyun olması sonucu, Bazgiret adının bu aile adından türemiş olabileceği de söylenebilir.

Karadeniz bölgesinin, Artvin ilinin Karçal Dağları doğusunda Şavşat ilçe hudutlarında İmerhev olarak da adlandırılan yörededir. Köy adı ile adlandırılan Maden Köyü deresi 2500 m yükseklikteki Kotela dağında doğar, tamamı 5 şelaleden oluşan Maden Köyü şelalelerinden sonra köy arazisini bölerek köyün kuzeyinden doğusundaki Çağlayan Köyüne akar. Maden Köyü üç tarafı kaya ve ormanlarla çevrili bir vadidedir. Şavşat’a uzaklığı 27 km ve ortalama 1900 m yüksekliktedir. Imerhev bölgesinin bütün tipik özelliklerini Maden Köyünde bulmak mümkündür.

Köyün, zengin su kaynaklarının sebep olduğu engebeli bir arazı yapısına sahiptir. Karadeniz ikliminin hakim olduğu yörede iç kesimlere doğru, yer yer Doğu Anadolu bölgesi tesirlerinin de görüldüğü bir geçiş iklimi göze çarpar. Bu ve yükseklikteki değişkenliğe bağlı olarak bitki örtüsünde de tam bir çeşitlilik mevcuttur. Öyle ki, bir saatlik bir yaya yolculuğunda inanılmaz çeşitliliği bir arada yaşamak mümkündür. Kesin bilgilerin olmaması ile birlikte, ilk yerleşim belirtileri Cağlayan-Maden yolu üzerinde mevcut olan Kale ve Sazgirel sırtındaki gözetleme veya dini inançlarla ilişkili olarak kullanılması amacı ile yapılmış olan ve şimdi yalnız temelleri bulunan ve bir yığın durumda olan yapının inşasından sonra, o zamanlarda bir orman durumunda olan bu vadiye ilk yerleşimin yaklaşık 1000 yıl önce başladığı tahmin edilebilir. Otel ve Pansiyonculuk halen profesyonel olarak uygulanmamakta olsada, bu meslekle ilgili kurslar almış, hizmet sunabilme olanaklarına sahip aileler vardır. Kamp için Köyde sınırsız imkânlar mevcuttur. Özellikle yaz ve ilkbahar yaz ve sonbahar aylarında köyden değişik yaylalara günlük geziler düzenlenebilir.

Etkinlikler: 1970 liyıllardan beri eski geleneğe göre uygulanamayan Mariyoba şenliği 2005 yılından buyana Mariyoba Festivali adı ile yeniden organize edilmektedir. Ağustos ayının ikinci hafta sonu yapılan Festival, yörenin Meydancık Gevrek Festivalinden sonra, yerel ve uluslararası en çok ilgi toplamaktadır. Köyün en ilgi çeken yönü, tüm sivil mimarilerin ahşap olması, gelenek ve göreneklerin, otantik yaşamın hala aktif bir şekilde devam ediyor olması… Köyü ziyaret edenler kesinlikle memnun kalacaklardır. Artvin-Şavşat yolunda Şartul’dan Meydancık istikametine, Rabat, Cağlayan Köyü üzerinden gidilir. Artvin ve Şavşat otogarlarından dolmuşlar günlük seferler yapmaktadırlar.

Yavuzköy (Seyir Tepesi)

Şavşat ilçesine 4 Km uzaklıktaki Yavuzköy, Artvin’den Ardahan istikametine yol alan misafirlerimizi bir eşine kartpostallarda rastlayabileceğiniz bir manzara ile uğurlar sizi. Yavuz Köy isminin Milli Mücadele sırasında göstermiş olduğu kahramanlıktan aldığı söylenir.

Yeşil bir vadiye yayılmış olan Yavuzköyü en güzel “Seyir Tepesi” olarak anılan yerden izleyebilirsiniz. Yolculuğunuz esnasında size eşlik eden yeşilin tüm tonlarına hakim bu tepede bir hatıra fotoğrafı çekmeden geçemeyeceksiniz” ifadelerine yer verildi.