Vakıftan Haberler

TULUM, AKORDEON, BAĞLAMA, HALK MÜZİĞİ KOROSU , HALKOYUNLARI KURSLARI BAŞLIYOR

Vakfımızın kuruluş amaçları içinde yer alan Artvin Folkloru (Halk Oyunları, Halk Müziği ve Artvin Kültürü) ile ilgili bütün değerlerimizin otantik anlamda korunması, ortaya çıkarılması ve sergilenmesi amacı ile çalışmalar yapmak ilkesinden hareketle Vakfımız bünyesinde Artvin Halk Müziği Korosu kurulmasına, yine yöremizin temel enstrümanlarından olan akordeon, tulum ve bağlama kurslarının açılmasına ve bu faaliyetlerin organizasyonu için vakfımızın kurucu üyesi Sn. Nevzat PEHLİVAN ve yardımcı olarak vakıf çalışanlarından Emine ŞEHERİ’nin görevlendirilmesine karar verilmiştir..

Ayrıca uygun çalışma ortamı bulunması halinde Artvin Yöresi Halkoyunları çalışmalarının başlatılması konusunda hemfikir olunmuştur.

Siz değerli üyelerimiz ve yakınlarından bu faaliyetler içinde yer almak isteyenlerin Vakıf Merkezinde Emine ŞEHERİ’ ye müracaat etmeleri rica olunur.

Öngörülen çalışma gün ve saatleri;

1-Artvin Halk Müziği Korosu Sn. Nevzat PEHLİVAN’IN Şefliğinde 03.11.2018 de başlamak üzere Cumartesi Günleri saat 10.00 ila 12.00 arasında,

2 – Akordeon, Tulum ve Bağlama Kursları ile yine Cumartesi ve Pazar günleri içinde ilgili Öğretmenlerin belirleyeceği uygun saatler içinde.

3- Halkoyunları için yeterli sayının belirlenmesine istinaden yine Cumartesi ve Pazar günleri içinde ilgili Öğretmenlerin belirleyeceği uygun saatler içinde.